3.A.1 Carbon footprints Rijnstaal Alphen bv

Voor het jaar 2012 hebben wij onze Carbon Footprint bepaald. Dit is het (nieuwe) referentiejaar. In de hierop volgende jaren rapporteren wij ieder half jaar.

Hier kunt u onze Carbon footprints bekijken:

2009 geheel

2010 – H1

2010 – H2

2010 – Geheel

2011 – H1

2011 – H2

2011 – Geheel

2012 1e helft

2012 2e helft

2012 geheel (referentiejaar)

2013 1e helft

2013 2e helft

2013 geheel

2014 1e helft

2014 2e helft

2014 geheel

2015 1e helft

2015 2e helft

2015 -
Geheel

2016 1e helft

2016 2e helft

2016 -Geheel

2017 1e helft

Reacties zijn gesloten.