3.B.1 Reductiedoelstellingen

Energiemanagement programma

Onze meetbare hoofddoelstelling is om diverse energiebesparingsmaatregelen te nemen daarmee de CO2-uitstoot voor de Marconi Holding bv in 2018 met 2% te verlagen ten opzichte van het referentiejaar 2016, waarbij de CO2-uitstoot 386 ton bedroeg.
Vanaf 2019 zal er een nieuwe doelstelling gesteld worden.

Om deze langetermijnsdoelstelling te bereiken, zijn de volgende doelstellingen per jaar geformuleerd:
– In 2017 een CO2-reductie van 1% t.o.v. referentiejaar 2016.
– In 2018 een CO2-reductie van 1% t.o.v. referentiejaar 2016.

Scope 1
Voor Scope 1 is de subdoelstelling om de CO2-uitstoot tot 2016 jaarlijks met 1% te verlagen ten opzichte van 2016, waarbij de CO2-uitstoot 316 ton bedroeg. De doelstelling voor scope 1 luidt dan 1% reductie in 2017 en 2% in 2018.

Om deze doelstellingen te bereiken, zijn de volgende maatregelen opgesteld voor scope 1, met name het brandstofverbruik van auto’s en materieel:
– Bij aanschaf van nieuwe personenauto’s kiezen voor een A- of B-label.
– Bij aanschaf van nieuwe bestelbussen kiezen voor een model uit de top 10 zuinige bestelbussen.
– In kaart brengen van mogelijke bezuinigingen door energiezuinig materieel (vrachtauto’s).
– Gedragsverandering autorijden door personeel te informeren over energiezuinig gebruik van de auto’s.

Scope 2
Voor Scope 2 is de doelstelling om de CO2-uitstoot tot 2019 jaarlijks niet toe te laten nemen
Om deze doelstellingen te bereiken, blijven de volgende maatregelen gehandhaafd worden voor scope 2, met name het elektriciteits- en gasverbruik van onze vestigingen:
– Het handhaven van groene stroom;
– Good housekeeping, d.w.z. verlichting en verwarming uitdoen in ruimtes waar niemand is, sensoren aanbrengen, etc.;
– In kaart brengen van mogelijke bezuinigingen door energiezuinige apparatuur, verlichting en verwarming;
– Analyseren van de bedrijfsruimte van Rijnstaal om vast te stellen waar kan worden bespaard op verlichting en stookkosten.

Reacties zijn gesloten.