3.B.1 Reductiedoelstellingen

Energiemanagement programma
Met ingang van de 2e helft van 2019 zijn we met de twee bedrijven Civiele technieken deBoer bv en Rijnstaal Nieuwegein bv verhuisd naar ons nieuwe pand in Nieuwegein. De bedrijven zijn nu in een vestiging gehuisvest. Beide bedrijven hebben dus een nieuw modern onderkomen. deBoer en Rijnstaal vallen onder de holding Marconi Holding bv. Onze footprint is ook op holding-niveau beschouwd. Voorheen betekende dit dat er 2 separate vestigingen werden geconsolideerd tot 1 footprint. Gezien de gewijzigde situatie beginnen we met een nieuw referentie jaar: 2019 H2 en 2020 H1.


Onze meetbare hoofddoelstelling is om diverse energiebesparingsmaatregelen te nemen en daarmee de CO2-uitstoot voor Marconi Holding bv over een periode van 3 jaar 7% te verlagen ten opzichte van het nieuwe referentiejaar. Dat houdt dus in 7% reductie in 2023 H1. Deze reductie zal voornamelijk behaald moeten worden in scope 1 daar we met de bouw van het nieuwe pand nagenoeg geen CO2-uitstoot hebben in scope 2.

Scope 1
Voor Scope 1 is de subdoelstelling om de CO2-uitstoot tot 2023 H1 met 7% te verlagen ten opzichte van 2019 H2 en 2020 H1.


Om deze doelstellingen te bereiken, zijn de volgende maatregelen opgesteld voor scope 1, met name het brandstofverbruik van auto’s, materieel en goederenvervoer.

–      Bij aanschaf van nieuwe personenauto’s kiezen voor een maximale CO2 uitstoot per categorie volgens het autoregelement.

–      Bij aanschaf van nieuwe bestelbussen kiezen voor maximale CO2 uitstoot van 147 gr/km

–      Voor het goederen vervoer wordt gebruik gemaakt van B20 diesel
 

Scope 2
Met de bouw van ons nieuwe pand zijn er op het gebied van CO-2 uitstoot grote stappen gemaakt. Zo beschikt het pand over een warmtepomp en daarmee is het pand gas-loos. De stroom die geleverd wordt is 100% wind er heeft hiermee dus ook geen CO-2 uitstoot. Het pand is dus CO2-neutraal en hier zijn verder geen reducties meer te behalen.

Wat echter wel nog mogelijk is, is het terug dringen van de KWh die afgenomen worden van het net. De doelstelling voor scope 2 is dan ook om de KWh met 50% terug te dringen in 2023 H2 ten opzichte van het referentie jaar.

Om deze doelstellingen te bereiken, worden de volgende maatregelen opgesteld:

–       Het plaatsen van zonnepanelen op het dak

Reacties zijn gesloten.